تبدیل جوشی استیل و آهن رده 10 قیمت کارخانه 1400

تبدیل جوشی استیل و آهن رده 10 قیمت کارخانه 1400


تبدیل جوشی استیل و آهن رده 10 چیست ؟!

درباره تبدیل جوشی استیل و آهن رده 10 بیشتر بدانید!

تبدیل جوشی از موارد اتصال دهنده در امر لوله کشی گاز می باشد. برای تبدیل جوشی گاز از نام های تبدیل اهنی، تبدیل جوشی فولادی، تبدیل کربن استیل و تبدیل گازی نیز استفاده می نمایند.
تبدیل جوشی فولادی در اصل قطعه لوله ای است که دو سر آن، سایز مختلفی دارد. تبدیل به شکل یک مخروط ناقص می باشد. گفتنی است بعد از تولید، دو سر قطعه کونیک خورده و تراش خواهد خورد. این امر باعث نفوذ بهتر جوش، در محل جوشکاری می شود.
این گونه از تبدیل در رده ها (اندازه ها) مختلفی تولید و عرضه می شوند که در این مطلب با تبدیل جوشی استیل و آهن رده 10 بیشتر آشنا خواهید شد.

کاربرد تبدیل جوشی استیل و آهن رده 10 چیست؟!

هر وقت بخواهیم لوله در مسیر، کاهش سایز و تغییر سایز داشته باشد، از این تبدیل استفاده خواهیم کرد. تبدیل آهنی برای تغییر سایز لوله از بزرگتر به کوچکتر استفاده خواهد شد.