زانویی جوشی استیل آهن رده 80 قیمت کارخانه 1400

زانویی جوشی استیل آهن رده 80 قیمت کارخانه 1400


زانویی جوشی استیل آهن رده 80 چیست و کاربرد آن چیست؟!

درباره زانویی جوشی استیل آهن رده 80 بیشتر بدانید!

زانو جوشی فولادی یکی از انواع اتصالات لوله است که جهت تغییر مسیر جریان در سیستم لوله‌ کشی به کار می‌رود. گونه های زانویی معمولا به صورت ۹۰ درجه و ۴۵ درجه تولید می‌شوند که بر اساس شعاع قوس به دو دسته کلی شعاع کوتاه وشعاع بلند تقسیم بندی خواهند شد. زانو جوشی ‌ها بر اساس اتصال به سه گونه زانویی جوش لب به لب، زانویی جوش ساکت و زانویی رزوه ای تقسیم می‌ گردند. لازم به ذکر است که نصب اتصال زانویی در یک زاویه نامناسب یا استفاده از مصالح نامناسب، غلت خرابی در سیستم لوله‌ کشی خواهد گردید. مضاف بر اندازه های نام برده شده، در صنایع و کارهای خاص ، زانويي را می شود با درجه های غير متعارف و بصورت سفارشی توسط برخی کارخانه ها نیز تولید می گردد.