زانویی دنده ای استیل 150 قیمت کارخانه 1400

زانویی دنده ای استیل 150 قیمت کارخانه 1400


زانویی دنده ای استیل 150 چیست و انواع آن کدامند؟!

درباره زانویی دنده ای استیل 150 بیشتر بدانید!

زانو دنده‌ای استیل یکی از گونه هلی اتصالات استیل می باشد که هنگام ایجاد تغییر در مسیر لوله‌ کشی به کارگیری می شود. زانو دنده‌ای استیل با توجه به قطر، ضخامت لوله، زوایای زانو و نوع اتصال، انواع گوناگونی را شامل است.
زانوهای استیل از نظر جنس به دو طبقه زانو کربنی استیل و زانو استلنس استیل تقسیم می‌شوند. همچنین، از نظر زوایای زانو، درجه‌های گوناگونی را شامل می‌شوند که استاندارد زوایای آنها عبارتند از زانو 45 درجه، زانو 90 درجه، زانو 135 درجه و زانو 150 درجه.
اتصالات دنده‌ای با وجود زمان و هزینه بیشتر برای  تولید آن، از مزایای خاصی نیز برخوردارند و تولید آنها بنا به نیاز تغییرات در لوله‌ کشی از نظر نوع دنده‎ موقعیت آنها بسته به اندازه دو طرف اتصال می‌ تواند گوناگون باشد.

انواع زانویی دنده ای استیل 150 چیست؟!

زانوی معمولی که هر دو طرف یک اندازه هستند و بیرون یا داخل دو سر زانویی به صورت دنده‌ای می باشد.
زانو چپقی استیل که از یک سمت از داخل و از سمت دیگر از بیرون به شکل دنده‌ای می باشد.
زانو تبدیل استیل که دو سمت آن از داخل دنده می ‌شود و لوله استیل و اتصالات سر راه آن هر دو رزوه روکار دارند.
گونه سوم که کمتر نیز ساخته می‌شود، از نوع زانویی استیل است که هر دو طرف بیرونی آن به صورت دنده‌ای و تبدیل می باشد.