سه راهی جوشی استیل و آهن رده 40 قیمت کارخانه

سه راهی جوشی استیل و آهن رده 40 قیمت کارخانه


سه راهی جوشی استیل و آهن رده 40 چیست و چگونه ساخته می شود؟!

درباره سه راهی جوشی استیل و آهن رده 40 بیشتر بدانید!

سه راه جوشی شامل سه انشعاب می باشد که می تواند جهت جریان را تغییر دهد.به حالت T شکل می باشد و در دو گونه سه راهی مساوی و سه راهی تبدیلی ساخته می شود و به شکل گسترده ای در شبکه های انتقال میعانات و بخارات مورد بهره گیری واقع می گردد.
سه راهی فولادی از دید نوع اتصال به سه طبقه سه راه جوشی،سه راهی ساکت ولد و سه راهی دنده ای تقسیم خواهد شد.سه راه جوشی از نظر جنس به سه دسته کربن استیل،آلیاژی،استنلس استیل تقسیم بندی می شوند.در گونه مساوی هر سه شاخه قطر مساوی دارند .
در صورت سه راه تبدیلی قطر شاخه انشعاب کوچکتر از قطر تنه اصلی می باشد.
با قطر نامی NPS تعیین خواهد شد و به منظور معرفی ابعاد سه راهی فرضا به شکل “4*”4*”3 که نشانگر قطر تنه اصلی برابر “4 و قطر انشعاب “3 است.

روش تولید سه راهی جوشی استیل و آهن رده 40 چیست؟!

جهت  تولید سه راه جوشی از فرمدهی به روش هیدرو فرمینگ بهره بری می شود.اول لوله به اندازه های مورد نظر برش داده خواهد شد و وارد قالب هیدرولیک شده و مایع داخل لوله پر می گردد و از دو طرف فشار هیدرولیک بر مایع داخل لوله وارد شده و قسمت انشعاب سه راهی از نافی قالب بیرون خواهد آمد.