سه راه دنده ای استیل 150 قیمت درب کارخانه 1400

سه راه دنده ای استیل 150 قیمت درب کارخانه 1400


سه راه دنده ای استیل 150  چیست ؟!

درباره سه راه دنده ای استیل 150 بیشتر بدانید!

اتصالات دنده ای  به دو شکل کلی اتصالات جوشی و اتصالات دنده ای طبقه بندی شده اند که هر کدام از انها دارای زیر مجموعه های مختص خود می هستند. یکی از گونه های اتصالات دنده ای فولادی، اتصالات سیاه می است که دارای بهترین کاربرد در صنعت و لوله کشی آب و فاضلاب است. اتصالات دنده ای سیاه به دو صورت اتصالات گالوانیزه ی سرد و گالوانیزه ی گرم ساخته میشوند. این اتصالات به انواع بوشن ها چون بوشن های ساده، بوشن روپیچ تو پیچ، مغزی ها، تبدیل ها، سه راهی های قائم، 45 درجه، سه راهی تبدیل، چهار راهی ها، مهره ماسوره ها از لحاظ ساختار و عملکرد تقسیم بندی شده اند. بوشن ها ی ساده به جهت اتصال دو لوله ی هم قطر در راستای هم، بوشن های روپیچ تو پیچ به جهت اتصال دو قطعه که یکی از رو و دیگری از داخل دنده شده باشد مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد مغزی ها برای  تغییر قطر در لوله کشی است. از کاربرد های دیگر این اتصالات می شود به سه راهی های قائم که جهت گرفتن انشعابات و اتصال انشعابات فرعی هستند و سه راهی های 45 درجه جهت تاسیسات لوله کشی فاضلاب و ایجاد اتصالات فرعی با انحراف 45 درجه و سه راهی های تبدیل جهت اتصال انشعاب های فرعی با قطری متفاوت از قطر لوله ی اصلی اشاره کرد. از این اتصالات دنده ای جهت تغییر مسیر حرکت، تغییر سایز، مسدود کردن لوله نیز بهره گیری می شود.