فلنج گلودار جوشی Welding Neck Flange

فلنج گلودار جوشی Welding Neck Flange


فلنج گلودار جوشی چیست؟!

درباره فلنج گلودار جوشی بیشتر بدانید!

فلنج گلودار شامل یک گردن مخروطی بوده که شعاع این گردن در پایان با قطر لوله مساوی و به آن جوش خواهد خورد . وجود داشتن این گلویی علت تقویت تاب آوری فلنج برای تحمل فشار زیاد ودمای زیاد و دمای زیر صفر و همینطور بارهای نوسانی و ارتعاشی مناسب می باشد.

گونه های فلنج گلودار از نظر آلیاژی چیست؟!

فلنج گلودار کربن استیل A105 N
فلنج گلودار الوی استیل A182 F1
فلنج گلودار الوی استیل A182 F5
فلنج گلودار الوی استیل A182 F11
فلنج گلودار الوی استیل A182 F22
فلنج گلودار الوی استیل A350 LF2
فلنج گلودار الوی استیل A350 LF3
فلنج گلودار استنلس استیل A182 F304
فلنج گلودار استنلس استیل A182 F304L
فلنج گلودار استنلس استیل A182 F316
فلنج گلودار استنلس استیل A182 F316L
فلنج گلودار استنلس استیل A182 F321
فلنج گلودار استنلس استیل A182 F310

شکل ساختاری و طراحی فلنج جوشی گلویی چگونه است؟!

درباره شکل و ساختار فلنج جوشی گلویی بیشتر بدانید!

فلنج ها معمولا به شکل گرد و صفحه ای شکل طراحی می شوند که روی آن تعدادی سوراخ نیز جای خواهند داد که به منظور اتصال به فلنج بعدی مورد استفاده واقع خواهد گردید.
تعداد این سوراخ های گفته شده و قطر فلنج و اندازه آن با استاندارد های مشخص شده طراحی و تولید می شوند. در فلنج دو فاکتور با اهمیت وجود دارد ، یکی قطر اسمی فلنج بر حسب اینچ و دیگری کلاس فلنج بر حسب پی اس آی.
فلنج ها گونه ای متصل کننده خطوط لوله ویا شیر آلات وسایر تجهیزات هستند ویا برای کور کردن وبستن خط استفاده می شوند.برای آِّب بندی فلنج ها از واشر استفاده می شود.