لوله استیل درزدار

لوله استیل درزدار


    مزیت اصلی استفاده از لوله های بدون درز این است که آنها یک جوش جوش ندارند.
    به طور سنتی، جوش لوله استیل درزدار به عنوان یک نقطه ضعف ، آسیب پذیر به شکست و خوردگی دیده می شود.
    که در اوایل نیز با توجه به پیشرفته نبودن سیستم جوشکاری نیز این روند قابل توجه نبود .
    با این حال، در سال های اخیر بهبود در روند تولید لوله های فولادی جوش داده شده است
    که دیگر لوله های جوش خورده، قدرت و عملکرد  جوش را به میزان قابل توجهی نسبت به سایر لوله ها افزایش داده است.
    لوله استیل بدون درز استیل آرام اغلب از جنس استنلس استیل است.
    اگر چه با لوله استیل درزدار  توسط تولید کنندگان معتبر هیچ مشکلی وجود ندارد اما لوله استیل بدون درز مانع از ایجاد هر گونه بروز  ضعف در ساختار لوله  می شوند.
    کاربرد لوله های بدون درز نیز به دلیل گردی بهتر ،  از لوله استیل درزدار بیشتر است .