لوله تست آب

لوله تست آب


تعریف صحیح لوله تست آب چیست و تاریخچه آن از چه زمانی است؟!

این لوله از تاریخچه طولانی و بسیار قدیمی برخوردار است. جالب است این موضوع را بدانید که لوله کشی در کشورهایی مثل ایران، هند، چین، روم، یونان و در دوران تمدن باستانی شروع شده است. در این کشورها گرمابه های عمومی رواج پیدا کردند بنابراین به منظور حذف فاضلاب و تامین آب خوردن نیازهای زیادتری به لوله کشی پدیدار شد. همینطور در دوران تمدن باستان از لوله های سربی برای لوله کشی و ساخت گرمابه بهره گیری می کردند که استفاده از آن خطراتی را برای مصرف کنندگان آب به همراه می آورد گفتنی است مصرف کنندگان این محصول در کنار لوله تست آب از میلگرد استیل ، لوله استیل و ورق استیل نیز بهره جسته اند.
لازم به توضیح می باشد که در سال ۱۸۰۰ به بعد و با گسترش و توصعه شهرهای مدرن و پیشرفته به جهت پیشگیری از شیوع بیماری های گوناگون سیستم های لوله کشی با پیشرفت بالایی همراه شده و گسترش پیدا کرد. همینطور در طول این مدت افراد از لوله هایی با متریال سرب برای لوله کشی کمتر استفاده کردند، چون بهره گیری از سرب مسمومیت زیادی را برای آنان به همراه آورده است. از اینرو با گذر زمان و توسعه تکنولوژی لوله تست آب به منظور انتقال آب با استفاده از لوله های مناسب و ایده آل مورد بهره گیری واقع شد.