لوله جدارچاه

لوله جدارچاه


با لوله جداره چاه آشنا شوید!

مردمان از قدیم تا کنون برای  دسترسی به منبع مایع مثل آب به حفر چاه با روش های گوناگون می کردند. در نخست به فرایند سنتی به دور از تکنولوژی با بهره گیری از دست چاه را حفر می نمودند که در روزگاران امروز تقریبا این فرایند منسوخ شده و لوله جدار چاه جتنشین آن می باشد. در فرایند حفر دستی چاه در بعضی اوقات دور تا دور دیوار چاه را با سنگ یا آجر می پوشاندند. با گذر زمان حلقه های چوبی را که سوراخی درون آن زده بودند را درون چاه می گزاشتند. از مشکلاتی که در این فرایند حفر چاه وجود داشت ریزش چاه و استحکان پایین داواره بود. در جهان امروز با حفر چاه های عمیقتر و با بهره گیری از پمپ در درون چاه و بهره گیری از لوله های فولادی باعث استحکام جداره چاه می شوند. همینطور لوله جدار چاه از مستلزمات خیلی از پروژه های در صنایع متفاوت می باشد. هزینه فروش لوله جدار چاه با نظر به اندازه، میزان لایه های آن، قطر، متریال، وزن و… گوناگون است.

تعریف صحیح لوله جداره چاه چیست؟!

درباره لوله جداره چاه بیشتر بدانید!

لوله جدار چاه لوله ای می باشد که برای پیشگیری از فرو ریختن دیواره های چاه بهره گیری شده و گونه آن تاثیر بسیاری بر مقدار خروجی آب میگزارد. با بهره گیری از این گونه لوله، پایه و ستون چاه از محیط خارجی آن کاملا جدا خواهد شد. بهره گیری از این  گونه لوله نسبت به نوع دشیازر و فضای وجود داشته  در بین آن ها مختلف خواهد بود. این لوله نسل بعدی از لوله ها به حساب می آید که کیفیت آن در تاثیر گونه شیار ها گوناگ.ون خواهد بود.
لوله جدار چاه از لوله های فولادی متفاوت، مثل لوله مانیسمان، لوله استیل، لوله اسپیرال یا هر گونه لوله دیگر می شود برگزیده شود، و نکته با اهمیت برای گزینش لوله جدارچاه قطر لوله است که دلیل استحکام می باشد. اهمیت این مستحکمی در جدارچاه به منظور پیشگیری از فرو ریختن جدارچاه در اثر نشست زمین، زلزله های کوچک و هر گونه عامل ریزشی خواهد بود.