لوله مانیسمان رده 40 سایز 1/4 1 اینچ قیمت (لوله آتشخوار یا لوله بدون درز رده 40) + فیلم آموزشی و قیمت

جدول مشخصات فنی لوله مانیسمان رده 40

سایز لوله رده ضخامت وزن هر شاخه
لوله مانیسمان 12 اینچ 40 10.31 460
لوله مانیسمان 10 اینچ 40 9.27 345
لوله مانیسمان 8 اینچ 40 8.18 245
لوله مانیسمان 6 اینچ 40 7.11 163
لوله مانیسمان 5 اینچ 40 6.55 125
لوله مانیسمان 4 اینچ 40 6.02 94
لوله مانیسمان 3 اینچ 40 5.49 63
لوله مانیسمان 2-1/2 اینچ 40 5.16 49
لوله مانیسمان 2 اینچ 40 3.91 31
لوله مانیسمان 1-1/2 اینچ 40 3.68 22
لوله مانیسمان 1-1/4 اینچ 40 3.56 18
لوله مانیسمان 1 اینچ 40 3.38 14.2
لوله مانیسمان 3/4 اینچ 40 2.87 10
لوله مانیسمان 1/2 اینچ 40 2.77 7.5