فروش انواع ورق استنلس استیل 309 + فیلم آموزشی و قیمت

استنلس استیل ها فولادی با عیار بالا هستند که با توجه به وجود مقدار زیادی کروم ، دارای مقاومت بیشتری نسبت به فولادهای دیگر هستند. بر اساس ساختار بلوری آنها، بیشتر به فولادهای فرتی، آستنیتی و مارتنزیتی تقسیم می شوند.

مواد تشکیل دهنده و فرمول شیمیایی ورق های استیل 309 به شرح زیر میباشد:

60% آهن، 23% کروم، 14% نیکل، 2% منگنز، 1، سیلیکون، 20% کربن، 0.45% فسفر و 0.3% سولفور.

استیل 309 از جمله استیل های آستنیتی کروم و نیکل دار است که مقاومت به حرارت و اکسیداسیون و حفظ استحکام در درجه حرارت بالا (مقاومت به خزش) و مقاومت به خوردگی از مهمترین ویژگی آن است. همچنین استیل 309 در مقایسه با استیل 304 از استحکام و مقاومت در برابر خوردگی بیشتری برخوردار است. استیل 309 سختی و قابلیت جوشکاری مناسبی داشته است اما قابلیت سخت کاری از طریق عملیات حراراتی را ندارد. گرید 309S  ورژن کم کربن استیل 309 است که قابلیت جوشکاری بالاتری نسبت به استیل ضد زنگ 309 دارد.

لیست قیمت ورق استیل 309

قیمت واحد حالت آلیاژ وزن (kg) ابعاد ضخامت نام کد
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 7.85 1000 1 ورق استنلس استیل 309 1001
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 9.8 1000 1.25 ورق استنلس استیل 309 1002
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 15.7 1000 2 ورق استنلس استیل 309 1003
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 19.6 1000 2.5 ورق استنلس استیل 309 1004
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 23.5 1000 3 ورق استنلس استیل 309 1005
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 31.4 1000 4 ورق استنلس استیل 309 1006
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 39.3 1000 5 ورق استنلس استیل 309 1007
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 47.1 1000 6 ورق استنلس استیل 309 1008
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 62.8 1000 8 ورق استنلس استیل 309 1009
تماس بگیرید کیلوگرم 6متری 309 19.6 1250 2 ورق استنلس استیل 309 1010
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 39.2 1250 4 ورق استنلس استیل 309 1011
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 49.1 1250 5 ورق استنلس استیل 309 1012
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 47.1 1500 4 ورق استنلس استیل 309 1013
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 58.8 1500 5 ورق استنلس استیل 309 1014
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 70.6 1500 6 ورق استنلس استیل 309 1015
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 94.2 1500 8 ورق استنلس استیل 309 1016
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 15.7 2000*1000 1 ورق استنلس استیل 309 1017
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 31.4 2000*1000 2 ورق استنلس استیل 309 1018
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 19.6 2000*1000 1.25 ورق استنلس استیل 309 1019
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 23.5 2000*1000 1.5 ورق استنلس استیل 309 1020
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 39.2 2000*1000 2.5 ورق استنلس استیل 309 1021
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 47.1 2000*1000 3 ورق استنلس استیل 309 1022
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 62.8 2000*1000 4 ورق استنلس استیل 309 1023
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 125.6 2000*1000 8 ورق استنلس استیل 309 1024
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 78.5 2000*1000 5 ورق استنلس استیل 309 1025
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 94.2 2000*1000 6 ورق استنلس استیل 309 1026
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 157 2000*1000 10 ورق استنلس استیل 309 1027
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 282.6 3000*1500 12 ورق استنلس استیل 309 1028
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 188.4 2000*1000 12 ورق استنلس استیل 309 1029
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 235.5 2000*1000 15 ورق استنلس استیل 309 1030
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 12.3 1250 1.25 ورق استنلس استیل 309 1031
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 24.5 2500*1250 1 ورق استنلس استیل 309 1032
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 30.6 2500*1250 1.25 ورق استنلس استیل 309 1033
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 367.9 2500*1250 15 ورق استنلس استیل 309 1034
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 49 2500*1250 2 ورق استنلس استیل 309 1035
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 24.5 1250 2.5 ورق استنلس استیل 309 1036
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 61 2500*1250 2.5 ورق استنلس استیل 309 1037
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 73.7 2500*1250 3 ورق استنلس استیل 309 1038
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 98.1 2500*1250 4 ورق استنلس استیل 309 1039
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 122.3 2500*1250 5 ورق استنلس استیل 309 1040
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 176.6 6000*1500 2.5 ورق استنلس استیل 309 1041
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 147.5 2500*1250 6 ورق استنلس استیل 309 1042
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 35.3 3000*1500 1 ورق استنلس استیل 309 1043
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 52.5 3000*1500 1.5 ورق استنلس استیل 309 1044
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 70.6 3000*1500 2 ورق استنلس استیل 309 1045
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 88.5 3000*1500 2.5 ورق استنلس استیل 309 1046
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 105 3000*1500 3 ورق استنلس استیل 309 1047
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 706.5 3000*1500 20 ورق استنلس استیل 309 1048
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 141.3 3000*1500 4 ورق استنلس استیل 309 1049
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 176.6 3000*1500 5 ورق استنلس استیل 309 1050
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 211.9 3000*1500 6 ورق استنلس استیل 309 1051
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 353.2 3000*1500 10 ورق استنلس استیل 309 1052
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 105.9 6000*1500 1.5 ورق استنلس استیل 309 1053
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 14.7 1250 1.5 ورق استنلس استیل 309 1054
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 211.9 6000*1500 3 ورق استنلس استیل 309 1055
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 282.6 6000*1500 4 ورق استنلس استیل 309 1056
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 353.2 6000*1500 5 ورق استنلس استیل 309 1057
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 423.9 6000*1500 6 ورق استنلس استیل 309 1058
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 56.5 1250 8 ورق استنلس استیل 309 1059
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 565.2 6000*1500 8 ورق استنلس استیل 309 1060
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 706.5 6000*1500 10 ورق استنلس استیل 309 1061
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 245.3 2500*1250 10 ورق استنلس استیل 309 1062
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 847.8 6000*1500 12 ورق استنلس استیل 309 1063
تماس بگیرید کیلوگرم رول 309 1059.7 6000*1500 15 ورق استنلس استیل 309 1064
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 1884 2000*6000 20 ورق استنلس استیل 309 1065
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 141.3 6000*1500 2 ورق استنلس استیل 309 1066
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 35.3 1500 3 ورق استنلس استیل 309 1067
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 309 58.8 1250 6 ورق استنلس استیل 309 1068