ورق استیل 316 | قیمت و فروش ورق استیل 316

ورق استیل 316 | قیمت و فروش ورق استیل 316


ورق استیل 316 دومین استیل رایج از خانواده فولاد های ضد زنگ است.خواص مکانیکی و فیزیکی آن همانند فولاد 316 است و از مواد مشابهی تشکیل شده است. تفاوت اصلی میان این دو این است که ورق استیل ضد زنگ ۳۱۶ حاوی 2 تا 3 درصد عنصر مولیبدن است که سبب افزایش و بهبود خواص مکانیکی و استحکام در دمای بالا  می شود و همچنین مقاومت به خوردگی آن را نسبت به ورق استیل 316 افزایش می دهد.

جهت خرید و سفارش با مشاوران ما تماس بگیرید

برای کسب اطلاعات بیشتر برای ورق استیل و قیمت ورق استیل از جمله ورق استیل 304 ، ورق استیل 309 ، ورق استیل 312 به صفحات آنها مراجعه نمایید

موارد کابرد فولاد یا استیل 316

تجهیزات آماده سازی مواد غذایی به ویژه در محیط های کلرایدی
نیمکت و تجهیزات آزمایشگاهی
پنل معماری ساحلی، نرده ها
اتصالات قایق
ظروف شیمیایی، از جمله در حمل و نقل
مبدل های حرارتی
صفحه های بافته شده یا جوش داده شده برای معادن و فیلتراسیون آب
اتصال دهنده ها
فنرها

لیست قیمت ورق استیل 316

قیمت واحد حالت آلیاژ وزن (kg) ابعاد ضخامت نام کد
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 7.85 1000 1 ورق استیل 316 1001
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 9.8 1000 1.25 ورق استیل 316 1002
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 15.7 1000 2 ورق استیل 316 1003
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 19.6 1000 2.5 ورق استیل 316 1004
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 23.5 1000 3 ورق استیل 316 1005
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 31.4 1000 4 ورق استیل 316 1006
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 39.3 1000 5 ورق استیل 316 1007
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 47.1 1000 6 ورق استیل 316 1008
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 62.8 1000 8 ورق استیل 316 1009
تماس بگیرید کیلوگرم 6متری 316 19.6 1250 2 ورق استیل 316 1010
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 39.2 1250 4 ورق استیل 316 1011
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 49.1 1250 5 ورق استیل 316 1012
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 47.1 1500 4 ورق استیل 316 1013
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 58.8 1500 5 ورق استیل 316 1014
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 70.6 1500 6 ورق استیل 316 1015
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 94.2 1500 8 ورق استیل 316 1016
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 15.7 2000*1000 1 ورق استیل 316 1017
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 31.4 2000*1000 2 ورق استیل 316 1018
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 19.6 2000*1000 1.25 ورق استیل 316 1019
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 23.5 2000*1000 1.5 ورق استیل 316 1020
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 39.2 2000*1000 2.5 ورق استیل 316 1021
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 47.1 2000*1000 3 ورق استیل 316 1022
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 62.8 2000*1000 4 ورق استیل 316 1023
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 125.6 2000*1000 8 ورق استیل 316 1024
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 78.5 2000*1000 5 ورق استیل 316 1025
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 94.2 2000*1000 6 ورق استیل 316 1026
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 157 2000*1000 10 ورق استیل 316 1027
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 282.6 3000*1500 12 ورق استیل 316 1028
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 188.4 2000*1000 12 ورق استیل 316 1029
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 235.5 2000*1000 15 ورق استیل 316 1030
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 12.3 1250 1.25 ورق استیل 316 1031
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 24.5 2500*1250 1 ورق استیل 316 1032
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 30.6 2500*1250 1.25 ورق استیل 316 1033
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 367.9 2500*1250 15 ورق استیل 316 1034
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 49 2500*1250 2 ورق استیل 316 1035
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 24.5 1250 2.5 ورق استیل 316 1036
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 61 2500*1250 2.5 ورق استیل 316 1037
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 73.7 2500*1250 3 ورق استیل 316 1038
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 98.1 2500*1250 4 ورق استیل 316 1039
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 122.3 2500*1250 5 ورق استیل 316 1040
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 176.6 6000*1500 2.5 ورق استیل 316 1041
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 147.5 2500*1250 6 ورق استیل 316 1042
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 35.3 3000*1500 1 ورق استیل 316 1043
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 52.5 3000*1500 1.5 ورق استیل 316 1044
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 70.6 3000*1500 2 ورق استیل 316 1045
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 88.5 3000*1500 2.5 ورق استیل 316 1046
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 105 3000*1500 3 ورق استیل 316 1047
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 706.5 3000*1500 20 ورق استیل 316 1048
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 141.3 3000*1500 4 ورق استیل 316 1049
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 176.6 3000*1500 5 ورق استیل 316 1050
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 211.9 3000*1500 6 ورق استیل 316 1051
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 353.2 3000*1500 10 ورق استیل 316 1052
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 105.9 6000*1500 1.5 ورق استیل 316 1053
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 14.7 1250 1.5 ورق استیل 316 1054
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 211.9 6000*1500 3 ورق استیل 316 1055
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 282.6 6000*1500 4 ورق استیل 316 1056
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 353.2 6000*1500 5 ورق استیل 316 1057
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 423.9 6000*1500 6 ورق استیل 316 1058
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 56.5 1250 8 ورق استیل 316 1059
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 565.2 6000*1500 8 ورق استیل 316 1060
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 706.5 6000*1500 10 ورق استیل 316 1061
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 245.3 2500*1250 10 ورق استیل 316 1062
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 847.8 6000*1500 12 ورق استیل 316 1063
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 1059.7 6000*1500 15 ورق استیل 316 1064
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 1884 2000*6000 20 ورق استیل 316 1065
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 141.3 6000*1500 2 ورق استیل 316 1066
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 35.3 1500 3 ورق استیل 316 1067
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 58.8 1250 6 ورق استیل 316 1068