ورق استیل 316

ورق استیل 316

ورق استیل 316 دومین استیل رایج از خانواده فولاد های ضد زنگ است.خواص مکانیکی و فیزیکی آن همانند فولاد 316 است و از مواد مشابهی تشکیل شده است. تفاوت اصلی میان این دو این است که ورق استیل ضد زنگ ۳۱۶ حاوی 2 تا 3 درصد عنصر مولیبدن است که سبب افزایش و بهبود خواص مکانیکی و استحکام در دمای بالا  می شود و همچنین مقاومت به خوردگی آن را نسبت به ورق استیل 316 افزایش می دهد.

جهت خرید و سفارش با مشاوران ما تماس بگیرید

لیست قیمت ورق استیل 316

قیمت واحد حالت آلیاژ وزن (kg) ابعاد ضخامت نام کد
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 7.85 1000 1 ورق استنلس استیل 316 1001
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 9.8 1000 1.25 ورق استنلس استیل 316 1002
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 15.7 1000 2 ورق استنلس استیل 316 1003
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 19.6 1000 2.5 ورق استنلس استیل 316 1004
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 23.5 1000 3 ورق استنلس استیل 316 1005
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 31.4 1000 4 ورق استنلس استیل 316 1006
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 39.3 1000 5 ورق استنلس استیل 316 1007
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 47.1 1000 6 ورق استنلس استیل 316 1008
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 62.8 1000 8 ورق استنلس استیل 316 1009
تماس بگیرید کیلوگرم 6متری 316 19.6 1250 2 ورق استنلس استیل 316 1010
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 39.2 1250 4 ورق استنلس استیل 316 1011
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 49.1 1250 5 ورق استنلس استیل 316 1012
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 47.1 1500 4 ورق استنلس استیل 316 1013
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 58.8 1500 5 ورق استنلس استیل 316 1014
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 70.6 1500 6 ورق استنلس استیل 316 1015
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 94.2 1500 8 ورق استنلس استیل 316 1016
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 15.7 2000*1000 1 ورق استنلس استیل 316 1017
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 31.4 2000*1000 2 ورق استنلس استیل 316 1018
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 19.6 2000*1000 1.25 ورق استنلس استیل 316 1019
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 23.5 2000*1000 1.5 ورق استنلس استیل 316 1020
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 39.2 2000*1000 2.5 ورق استنلس استیل 316 1021
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 47.1 2000*1000 3 ورق استنلس استیل 316 1022
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 62.8 2000*1000 4 ورق استنلس استیل 316 1023
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 125.6 2000*1000 8 ورق استنلس استیل 316 1024
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 78.5 2000*1000 5 ورق استنلس استیل 316 1025
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 94.2 2000*1000 6 ورق استنلس استیل 316 1026
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 157 2000*1000 10 ورق استنلس استیل 316 1027
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 282.6 3000*1500 12 ورق استنلس استیل 316 1028
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 188.4 2000*1000 12 ورق استنلس استیل 316 1029
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 235.5 2000*1000 15 ورق استنلس استیل 316 1030
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 12.3 1250 1.25 ورق استنلس استیل 316 1031
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 24.5 2500*1250 1 ورق استنلس استیل 316 1032
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 30.6 2500*1250 1.25 ورق استنلس استیل 316 1033
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 367.9 2500*1250 15 ورق استنلس استیل 316 1034
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 49 2500*1250 2 ورق استنلس استیل 316 1035
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 24.5 1250 2.5 ورق استنلس استیل 316 1036
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 61 2500*1250 2.5 ورق استنلس استیل 316 1037
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 73.7 2500*1250 3 ورق استنلس استیل 316 1038
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 98.1 2500*1250 4 ورق استنلس استیل 316 1039
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 122.3 2500*1250 5 ورق استنلس استیل 316 1040
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 176.6 6000*1500 2.5 ورق استنلس استیل 316 1041
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 147.5 2500*1250 6 ورق استنلس استیل 316 1042
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 35.3 3000*1500 1 ورق استنلس استیل 316 1043
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 52.5 3000*1500 1.5 ورق استنلس استیل 316 1044
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 70.6 3000*1500 2 ورق استنلس استیل 316 1045
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 88.5 3000*1500 2.5 ورق استنلس استیل 316 1046
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 105 3000*1500 3 ورق استنلس استیل 316 1047
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 706.5 3000*1500 20 ورق استنلس استیل 316 1048
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 141.3 3000*1500 4 ورق استنلس استیل 316 1049
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 176.6 3000*1500 5 ورق استنلس استیل 316 1050
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 211.9 3000*1500 6 ورق استنلس استیل 316 1051
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 353.2 3000*1500 10 ورق استنلس استیل 316 1052
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 105.9 6000*1500 1.5 ورق استنلس استیل 316 1053
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 14.7 1250 1.5 ورق استنلس استیل 316 1054
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 211.9 6000*1500 3 ورق استنلس استیل 316 1055
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 282.6 6000*1500 4 ورق استنلس استیل 316 1056
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 353.2 6000*1500 5 ورق استنلس استیل 316 1057
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 423.9 6000*1500 6 ورق استنلس استیل 316 1058
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 56.5 1250 8 ورق استنلس استیل 316 1059
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 565.2 6000*1500 8 ورق استنلس استیل 316 1060
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 706.5 6000*1500 10 ورق استنلس استیل 316 1061
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 245.3 2500*1250 10 ورق استنلس استیل 316 1062
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 847.8 6000*1500 12 ورق استنلس استیل 316 1063
تماس بگیرید کیلوگرم رول 316 1059.7 6000*1500 15 ورق استنلس استیل 316 1064
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 1884 2000*6000 20 ورق استنلس استیل 316 1065
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 141.3 6000*1500 2 ورق استنلس استیل 316 1066
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 35.3 1500 3 ورق استنلس استیل 316 1067
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 316 58.8 1250 6 ورق استنلس استیل 316 1068

 

بهتاک صنعت انرژی در صنایع گوناگون ...

img

سفارش و پیش پرداخت آنلاین

نام و نام خانوادگی
موبایل
مبلغ پیش پرداخت
تومان

توضیحات و محصول درخواستی


ثبت سفارش

مشتری گرامی

به دلیل موجودی انبار و سفارشات مشتریان در طی روز به منظور قطعی کردن خرید خود میتوانید پس از هماهنگی با کارشناس فروش محصول خود میبغ توافقی را به صورت آنلاین پرداخت نمایید تا پروسه آماده سازی و ارسال محصول شما تایید و ارسال گردد

لازم به ذکر است پیش پرداخت توافقی شما منوط به سفارش قطعی نمیباشد و تنها به منزله قطعی بودن درخواست مشتری بوده تا روند آماده سازی و ارسال از انبار آغاز گردد

img

سایر محصولات

  • لوله استیل
  • لوله فولادی
  • تیر آهن
  • لوله پلی اتیلن
  • میلگرد استیل