فروش انواع ورق استیل 321 + فیلم آموزشی و قیمت

ورق های استیل سری ۳۰۰ (استیل های آستنیتی) بدلیل میزان کروم بالا (حداقل  18‎٪)  توانایی تحمل دما تا ۸۷۰ درجه سانتی گراد بدون اکسید شدن را دارند، و پس از گرم شدن نسبت به خوردگی بین دانه ای واکنش نشان نمی دهند و این یکی از مهم ترین خواص استیل ۳۲۱ است.  گرید 321 گزینه ای است برای کارهایی که در محدوده دمای حدود 900 درجه سانتیگراد هستند ، که ترکیبی است از ؛ مقاومت بالا، مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن و مقاومت در برابر خوردگی . از دیگر مقاطع استیل 321 می توان به شش پر استیل اشاره کرد که در صنایع مختلف کاربرد بسیاری دارد.

جهت خرید و سفارش با مشاوران ما تماس بگیرید

لیست قیمت ورق استیل 321

قیمت واحد حالت آلیاژ وزن (kg) ابعاد ضخامت نام کد
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 7.85 1000 1 ورق استنلس استیل 321 1001
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 9.8 1000 1.25 ورق استنلس استیل 321 1002
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 15.7 1000 2 ورق استنلس استیل 321 1003
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 19.6 1000 2.5 ورق استنلس استیل 321 1004
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 23.5 1000 3 ورق استنلس استیل 321 1005
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 31.4 1000 4 ورق استنلس استیل 321 1006
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 39.3 1000 5 ورق استنلس استیل 321 1007
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 47.1 1000 6 ورق استنلس استیل 321 1008
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 62.8 1000 8 ورق استنلس استیل 321 1009
تماس بگیرید کیلوگرم 6متری 321 19.6 1250 2 ورق استنلس استیل 321 1010
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 39.2 1250 4 ورق استنلس استیل 321 1011
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 49.1 1250 5 ورق استنلس استیل 321 1012
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 47.1 1500 4 ورق استنلس استیل 321 1013
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 58.8 1500 5 ورق استنلس استیل 321 1014
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 70.6 1500 6 ورق استنلس استیل 321 1015
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 94.2 1500 8 ورق استنلس استیل 321 1016
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 15.7 2000*1000 1 ورق استنلس استیل 321 1017
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 31.4 2000*1000 2 ورق استنلس استیل 321 1018
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 19.6 2000*1000 1.25 ورق استنلس استیل 321 1019
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 23.5 2000*1000 1.5 ورق استنلس استیل 321 1020
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 39.2 2000*1000 2.5 ورق استنلس استیل 321 1021
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 47.1 2000*1000 3 ورق استنلس استیل 321 1022
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 62.8 2000*1000 4 ورق استنلس استیل 321 1023
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 125.6 2000*1000 8 ورق استنلس استیل 321 1024
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 78.5 2000*1000 5 ورق استنلس استیل 321 1025
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 94.2 2000*1000 6 ورق استنلس استیل 321 1026
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 157 2000*1000 10 ورق استنلس استیل 321 1027
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 282.6 3000*1500 12 ورق استنلس استیل 321 1028
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 188.4 2000*1000 12 ورق استنلس استیل 321 1029
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 235.5 2000*1000 15 ورق استنلس استیل 321 1030
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 12.3 1250 1.25 ورق استنلس استیل 321 1031
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 24.5 2500*1250 1 ورق استنلس استیل 321 1032
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 30.6 2500*1250 1.25 ورق استنلس استیل 321 1033
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 367.9 2500*1250 15 ورق استنلس استیل 321 1034
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 49 2500*1250 2 ورق استنلس استیل 321 1035
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 24.5 1250 2.5 ورق استنلس استیل 321 1036
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 61 2500*1250 2.5 ورق استنلس استیل 321 1037
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 73.7 2500*1250 3 ورق استنلس استیل 321 1038
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 98.1 2500*1250 4 ورق استنلس استیل 321 1039
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 122.3 2500*1250 5 ورق استنلس استیل 321 1040
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 176.6 6000*1500 2.5 ورق استنلس استیل 321 1041
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 147.5 2500*1250 6 ورق استنلس استیل 321 1042
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 35.3 3000*1500 1 ورق استنلس استیل 321 1043
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 52.5 3000*1500 1.5 ورق استنلس استیل 321 1044
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 70.6 3000*1500 2 ورق استنلس استیل 321 1045
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 88.5 3000*1500 2.5 ورق استنلس استیل 321 1046
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 105 3000*1500 3 ورق استنلس استیل 321 1047
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 706.5 3000*1500 20 ورق استنلس استیل 321 1048
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 141.3 3000*1500 4 ورق استنلس استیل 321 1049
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 176.6 3000*1500 5 ورق استنلس استیل 321 1050
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 211.9 3000*1500 6 ورق استنلس استیل 321 1051
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 353.2 3000*1500 10 ورق استنلس استیل 321 1052
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 105.9 6000*1500 1.5 ورق استنلس استیل 321 1053
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 14.7 1250 1.5 ورق استنلس استیل 321 1054
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 211.9 6000*1500 3 ورق استنلس استیل 321 1055
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 282.6 6000*1500 4 ورق استنلس استیل 321 1056
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 353.2 6000*1500 5 ورق استنلس استیل 321 1057
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 423.9 6000*1500 6 ورق استنلس استیل 321 1058
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 56.5 1250 8 ورق استنلس استیل 321 1059
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 565.2 6000*1500 8 ورق استنلس استیل 321 1060
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 706.5 6000*1500 10 ورق استنلس استیل 321 1061
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 245.3 2500*1250 10 ورق استنلس استیل 321 1062
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 847.8 6000*1500 12 ورق استنلس استیل 321 1063
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 1059.7 6000*1500 15 ورق استنلس استیل 321 1064
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 1884 2000*6000 20 ورق استنلس استیل 321 1065
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 141.3 6000*1500 2 ورق استنلس استیل 321 1066
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 35.3 1500 3 ورق استنلس استیل 321 1067
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 58.8 1250 6 ورق استنلس استیل 321 1068