فروش انواع ورق استنلس استیل 321 قیمت بازار + فیلم آموزشی و قیمت

ورق های استیل سری ۳۰۰ (استیل های آستنیتی) بدلیل میزان کروم بالا (حداقل  18‎٪)  توانایی تحمل دما تا ۸۷۰ درجه سانتی گراد بدون اکسید شدن را دارند، و پس از گرم شدن نسبت به خوردگی بین دانه ای واکنش نشان نمی دهند و این یکی از مهم ترین خواص استیل ۳۲۱ است.  گرید 321 گزینه ای است برای کارهایی که در محدوده دمای حدود 900 درجه سانتیگراد هستند ، که ترکیبی است از ؛ مقاومت بالا، مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن و مقاومت در برابر خوردگی . از دیگر مقاطع استیل 321 می توان به شش پر استیل اشاره کرد که در صنایع مختلف کاربرد بسیاری دارد.

برای دریافت سایر مشخصات فنی ورق های استیل از جمله ورق استیل 304 ، ورق استیل 316 ، ورق استیل 310 به صفحات آن مراجعه نمایید

جهت خرید و سفارش با مشاوران ما تماس بگیرید

لیست قیمت ورق استیل 321

قیمت واحد حالت آلیاژ وزن (kg) ابعاد ضخامت نام کد
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 7.85 1000 1 ورق استنلس استیل 321 1001
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 9.8 1000 1.25 ورق استنلس استیل 321 1002
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 15.7 1000 2 ورق استنلس استیل 321 1003
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 19.6 1000 2.5 ورق استنلس استیل 321 1004
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 23.5 1000 3 ورق استنلس استیل 321 1005
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 31.4 1000 4 ورق استنلس استیل 321 1006
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 39.3 1000 5 ورق استنلس استیل 321 1007
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 47.1 1000 6 ورق استنلس استیل 321 1008
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 62.8 1000 8 ورق استنلس استیل 321 1009
تماس بگیرید کیلوگرم 6متری 321 19.6 1250 2 ورق استنلس استیل 321 1010
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 39.2 1250 4 ورق استنلس استیل 321 1011
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 49.1 1250 5 ورق استنلس استیل 321 1012
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 47.1 1500 4 ورق استنلس استیل 321 1013
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 58.8 1500 5 ورق استنلس استیل 321 1014
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 70.6 1500 6 ورق استنلس استیل 321 1015
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 94.2 1500 8 ورق استنلس استیل 321 1016
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 15.7 2000*1000 1 ورق استنلس استیل 321 1017
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 31.4 2000*1000 2 ورق استنلس استیل 321 1018
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 19.6 2000*1000 1.25 ورق استنلس استیل 321 1019
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 23.5 2000*1000 1.5 ورق استنلس استیل 321 1020
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 39.2 2000*1000 2.5 ورق استنلس استیل 321 1021
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 47.1 2000*1000 3 ورق استنلس استیل 321 1022
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 62.8 2000*1000 4 ورق استنلس استیل 321 1023
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 125.6 2000*1000 8 ورق استنلس استیل 321 1024
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 78.5 2000*1000 5 ورق استنلس استیل 321 1025
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 94.2 2000*1000 6 ورق استنلس استیل 321 1026
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 157 2000*1000 10 ورق استنلس استیل 321 1027
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 282.6 3000*1500 12 ورق استنلس استیل 321 1028
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 188.4 2000*1000 12 ورق استنلس استیل 321 1029
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 235.5 2000*1000 15 ورق استنلس استیل 321 1030
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 12.3 1250 1.25 ورق استنلس استیل 321 1031
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 24.5 2500*1250 1 ورق استنلس استیل 321 1032
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 30.6 2500*1250 1.25 ورق استنلس استیل 321 1033
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 367.9 2500*1250 15 ورق استنلس استیل 321 1034
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 49 2500*1250 2 ورق استنلس استیل 321 1035
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 24.5 1250 2.5 ورق استنلس استیل 321 1036
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 61 2500*1250 2.5 ورق استنلس استیل 321 1037
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 73.7 2500*1250 3 ورق استنلس استیل 321 1038
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 98.1 2500*1250 4 ورق استنلس استیل 321 1039
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 122.3 2500*1250 5 ورق استنلس استیل 321 1040
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 176.6 6000*1500 2.5 ورق استنلس استیل 321 1041
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 147.5 2500*1250 6 ورق استنلس استیل 321 1042
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 35.3 3000*1500 1 ورق استنلس استیل 321 1043
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 52.5 3000*1500 1.5 ورق استنلس استیل 321 1044
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 70.6 3000*1500 2 ورق استنلس استیل 321 1045
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 88.5 3000*1500 2.5 ورق استنلس استیل 321 1046
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 105 3000*1500 3 ورق استنلس استیل 321 1047
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 706.5 3000*1500 20 ورق استنلس استیل 321 1048
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 141.3 3000*1500 4 ورق استنلس استیل 321 1049
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 176.6 3000*1500 5 ورق استنلس استیل 321 1050
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 211.9 3000*1500 6 ورق استنلس استیل 321 1051
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 353.2 3000*1500 10 ورق استنلس استیل 321 1052
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 105.9 6000*1500 1.5 ورق استنلس استیل 321 1053
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 14.7 1250 1.5 ورق استنلس استیل 321 1054
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 211.9 6000*1500 3 ورق استنلس استیل 321 1055
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 282.6 6000*1500 4 ورق استنلس استیل 321 1056
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 353.2 6000*1500 5 ورق استنلس استیل 321 1057
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 423.9 6000*1500 6 ورق استنلس استیل 321 1058
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 56.5 1250 8 ورق استنلس استیل 321 1059
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 565.2 6000*1500 8 ورق استنلس استیل 321 1060
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 706.5 6000*1500 10 ورق استنلس استیل 321 1061
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 245.3 2500*1250 10 ورق استنلس استیل 321 1062
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 847.8 6000*1500 12 ورق استنلس استیل 321 1063
تماس بگیرید کیلوگرم رول 321 1059.7 6000*1500 15 ورق استنلس استیل 321 1064
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 1884 2000*6000 20 ورق استنلس استیل 321 1065
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 141.3 6000*1500 2 ورق استنلس استیل 321 1066
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 35.3 1500 3 ورق استنلس استیل 321 1067
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 321 58.8 1250 6 ورق استنلس استیل 321 1068