فروش انواع ورق استنلس استیل 420

فروش انواع ورق استنلس استیل 420


ورق استیل 420 که در استاندارد DIN  با نام فولاد 1.4021 شناخته می شود ، جزء ورق های استیل بگیر فولاد های مارتنزیتی مقاوم در برابر خوردگی و دما می باشد . گرید 420 یک استیل ضد زنگ می باشد که در تمام شرایط مغناطیسی است. ورق استیل ۴۲۰ نوع اصلاح شده استیل 410 است که برای افزایش سختی حاوی کربن بیشتری است و می تواند بوسیله عملیات حرارتی سخت شود و نسبت به استیل 410 از استحکام و مقاومت در برابر پوسیدگی بیشتری برخوردار است .

لیست قیمت ورق استیل 420

قیمت واحد حالت آلیاژ وزن (kg) ابعاد ضخامت نام کد
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 7.85 1000 1 ورق استنلس استیل 420 1001
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 9.8 1000 1.25 ورق استنلس استیل 420 1002
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 15.7 1000 2 ورق استنلس استیل 420 1003
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 19.6 1000 2.5 ورق استنلس استیل 420 1004
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 23.5 1000 3 ورق استنلس استیل 420 1005
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 31.4 1000 4 ورق استنلس استیل 420 1006
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 39.3 1000 5 ورق استنلس استیل 420 1007
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 47.1 1000 6 ورق استنلس استیل 420 1008
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 62.8 1000 8 ورق استنلس استیل 420 1009
تماس بگیرید کیلوگرم 6متری 420 19.6 1250 2 ورق استنلس استیل 420 1010
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 39.2 1250 4 ورق استنلس استیل 420 1011
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 49.1 1250 5 ورق استنلس استیل 420 1012
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 47.1 1500 4 ورق استنلس استیل 420 1013
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 58.8 1500 5 ورق استنلس استیل 420 1014
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 70.6 1500 6 ورق استنلس استیل 420 1015
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 94.2 1500 8 ورق استنلس استیل 420 1016
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 15.7 2000*1000 1 ورق استنلس استیل 420 1017
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 31.4 2000*1000 2 ورق استنلس استیل 420 1018
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 19.6 2000*1000 1.25 ورق استنلس استیل 420 1019
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 23.5 2000*1000 1.5 ورق استنلس استیل 420 1020
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 39.2 2000*1000 2.5 ورق استنلس استیل 420 1021
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 47.1 2000*1000 3 ورق استنلس استیل 420 1022
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 62.8 2000*1000 4 ورق استنلس استیل 420 1023
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 125.6 2000*1000 8 ورق استنلس استیل 420 1024
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 78.5 2000*1000 5 ورق استنلس استیل 420 1025
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 94.2 2000*1000 6 ورق استنلس استیل 420 1026
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 157 2000*1000 10 ورق استنلس استیل 420 1027
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 282.6 3000*1500 12 ورق استنلس استیل 420 1028
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 188.4 2000*1000 12 ورق استنلس استیل 420 1029
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 235.5 2000*1000 15 ورق استنلس استیل 420 1030
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 12.3 1250 1.25 ورق استنلس استیل 420 1031
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 24.5 2500*1250 1 ورق استنلس استیل 420 1032
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 30.6 2500*1250 1.25 ورق استنلس استیل 420 1033
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 367.9 2500*1250 15 ورق استنلس استیل 420 1034
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 49 2500*1250 2 ورق استنلس استیل 420 1035
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 24.5 1250 2.5 ورق استنلس استیل 420 1036
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 61 2500*1250 2.5 ورق استنلس استیل 420 1037
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 73.7 2500*1250 3 ورق استنلس استیل 420 1038
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 98.1 2500*1250 4 ورق استنلس استیل 420 1039
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 122.3 2500*1250 5 ورق استنلس استیل 420 1040
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 176.6 6000*1500 2.5 ورق استنلس استیل 420 1041
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 147.5 2500*1250 6 ورق استنلس استیل 420 1042
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 35.3 3000*1500 1 ورق استنلس استیل 420 1043
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 52.5 3000*1500 1.5 ورق استنلس استیل 420 1044
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 70.6 3000*1500 2 ورق استنلس استیل 420 1045
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 88.5 3000*1500 2.5 ورق استنلس استیل 420 1046
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 105 3000*1500 3 ورق استنلس استیل 420 1047
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 706.5 3000*1500 20 ورق استنلس استیل 420 1048
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 141.3 3000*1500 4 ورق استنلس استیل 420 1049
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 176.6 3000*1500 5 ورق استنلس استیل 420 1050
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 211.9 3000*1500 6 ورق استنلس استیل 420 1051
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 353.2 3000*1500 10 ورق استنلس استیل 420 1052
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 105.9 6000*1500 1.5 ورق استنلس استیل 420 1053
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 14.7 1250 1.5 ورق استنلس استیل 420 1054
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 211.9 6000*1500 3 ورق استنلس استیل 420 1055
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 282.6 6000*1500 4 ورق استنلس استیل 420 1056
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 353.2 6000*1500 5 ورق استنلس استیل 420 1057
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 423.9 6000*1500 6 ورق استنلس استیل 420 1058
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 56.5 1250 8 ورق استنلس استیل 420 1059
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 565.2 6000*1500 8 ورق استنلس استیل 420 1060
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 706.5 6000*1500 10 ورق استنلس استیل 420 1061
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 245.3 2500*1250 10 ورق استنلس استیل 420 1062
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 847.8 6000*1500 12 ورق استنلس استیل 420 1063
تماس بگیرید کیلوگرم رول 420 1059.7 6000*1500 15 ورق استنلس استیل 420 1064
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 1884 2000*6000 20 ورق استنلس استیل 420 1065
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 141.3 6000*1500 2 ورق استنلس استیل 420 1066
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 35.3 1500 3 ورق استنلس استیل 420 1067
تماس بگیرید کیلوگرم شیت 420 58.8 1250 6 ورق استنلس استیل 420 1068